Sluiten

Onze Doelen

In het onderstaande stuk wordt de doelstelling van de stichting besproken. Daarnaast wordt er ingegaan op regels en normen die binnen de stichting gehanteerd worden.

ICC Emmen is een unieke stichting die zich onderscheidt van andere stichtingen en organisaties wegens haar brede aanbod aan activiteiten voor verschillende doelgroepen. De stichting onderscheidt zich binnen de regio van andere stichtingen en organisaties doordat zij niet voor één volk, ras of doelgroep staat. ICC Emmen is er voor iedereen.

Het doel van de stichting is het opzetten, begeleiden en uitvoeren van sociaal culturele activiteiten. Een van de doelen is om te zorgen voor sociale cohesie binnen de maatschappij. De stichting wil individuen en groepen al dan niet met een achterstand of beperking helpen en stimuleren om hun sociale en culturele positie in de samenleving gestalte te geven en te verbeteren.

Het samenspel tussen bezoekers van Nederlandse afkomst en bezoekers van een buitenlandse afkomst is een belangrijk aandachtspunt. Een van de regels die gehanteerd wordts dat iedere bezoeker van de stichting in staat moet zijn zich verstaanbaar te maken. Het is belangrijk dat miscommunicatie wordt voorkomen. Dit is een van de middelen om integratie te verwezenlijken. De stichting is ervan bewust dat niet iedereen de Nederlandse taal goed beheerst. Hiervoor worden vrijwilligers ingezet die deze mensen kunnen ondersteunen met de Nederlandse taal en/of een eventuele vertaling.

De stichting wordt bezocht door verschillende groepen. Deze groepen komen in het volgende stuk naar voren. De stichting staat open voor suggesties en/of feedback omtrent zaken die gaan over de stichting of activiteiten. Suggesties en eventuele verbeterpunten worden meegenomen en in de vergaderingen voorgelegd aan de bestuursleden. De activiteiten worden in het volgend stuk uitgebreid besproken.

Top