Sluiten

Activiteiten

Wij organiseren activiteiten voor verschillende doelgroepen. Alle activiteiten worden kosteloos aangeboden.

 

Kinderen
Voor de kinderen staan er verschillende activiteiten op het programma, zoals: spelen met bordspellen of speelgoed, knutselen, schilderen, tekenen, sporten, taallessen, kooklessen en

het vertonen van (leerzame) programma’s. Op feestdagen zullen er traktaties en versieringen aanwezig zijn voor de kinderen. ’s Zomers zullen er buitenlucht activiteiten georganiseerd worden.

 

Tieners en jongeren
Voor deze doelgroep organiseren we activiteiten, zoals: een poolbiljarttoernooi, een tafeltennistoernooi, een darttoernooi of een voetbaltoernooi. Ook voor de tieners en jongeren worden er ’s zomers buitenlucht activiteiten georganiseerd. In overleg met de tieners en jongeren (en eventueel de ouders/verzorgers) zal er gekeken worden waar de behoeftes liggen.

De stichting heeft beschikking over een aantal studenten die functioneren als vrijwilligers. Zij staan klaar om de jongeren te ondersteunen met huiswerk en andere schoolopdrachten. Ook kunnen er bijlessen worden gegeven.

Verder zullen er leerzame, informatieve voorlichtingen geven worden over respect, voeding, zinloos geweld, middelengebruik, de rechten van de mens, basale normen en waarden enzovoort.

 

Volwassenen
Er zijn veel activiteiten voor volwassen. Voorbeelden zijn: Nederlandse taallessen voor allochtone volwassen die kampen met taalproblemen, Arabische taallessen voor niet Arabisch sprekenden, wandelavonden, koffiemiddagen/avonden, creatieve avonden, leerzame en informatieve voorlichtingen over middelengebruik, verschillende culturen, vooroordelen enzovoort.

 

Vluchtelingen en asielzoekers
De stichting biedt vluchtelingen en asielzoekers een veilige omgeving waarin zij volledig geaccepteerd worden ongeacht hun culturele/etnische afkomst. De stichting behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Dit wordt gedaan om de personen een volwaardig bestaan te laten bouwen binnen de Nederlandse samenleving.

Het komt regelmatig voor dat men brieven niet begrijpt. Hier worden zij in ondersteunt. Daarnaast wordt er hulp geboden in praktische zaken. Voorbeelden zijn: een uitkering aanvragen, passende zorgverzekering aanvragen, zorg en/of huurtoeslag aanvragen, DigiD aanvragen, zoeken naar dagbesteding enzovoort. Tevens biedt de stichting Nederlandse taal- en cultuurlessen aan.

Het is van belang dat vluchtelingen en asielzoekers de Nederlandse cultuur en de normen en waarden kennen en herkennen. De stichting vindt het belangrijk dat de nieuwe Nederlanders niet in een sociaal isolement terecht komen. Om dit te verwezenlijken worden er voorlichtingen en cursussen gegeven door vrijwilligers met een buitenlandse afkomst die jarenlang in Nederland wonen. Deze voorlichtingen en cursussen worden in verschillende talen gegeven.

 

Overige activiteiten
Binnen de stichting is er ook aandacht voor mensen die vragen hebben over diens privéleven. Iedere week is er een inloopspreekuur. Mensen kunnen dit spreekuur kosteloos bezoeken. De vrijwilligers bieden een luisterend oor en gaan (indien nodig) een gesprek aan. Daarnaast is er de mogelijkheid om feestdagen te vieren binnen de stichting. Het hele jaar door worden alle Nederlandse Nationale feesten gevierd. Ook geeft de stichting andere culturen de mogelijkheid om hun eigen feestdagen te vieren. Denk hierbij aan de Suikerfeest, Offerfeest, de Bosnische herdenkingsdagen, de Nationale Egyptische feestdag, de dag van de vrouwen enzovoort.

Voor suggesties, vragen en/of opmerking over de activiteiten kunt u contact met ons opnemen door hier te klikken.

Top